Drie tips om je kansen op een studentenjob te vergroten in tijden van corona

DOOR KAREN VAN HERCK EN KAREN BRUSSELMANS. Ook voor jobstudenten was de impact van het coronavirus en de lockdown erg ingrijpend. Gelukkig krabbelt de studentenarbeid sinds enkele weken terug recht. Studenten hebben verschillende troeven in handen, maar in hun zoektocht naar een geschikte studentenjob moeten ze wel de juiste strategie toepassen.

Geschreven door Karen Van Herck en Karen Brusselmans van het Student Career Center, dat studenten stimuleert om tijdens hun studie aan hun loopbaan te werken. Voor praktijkervaring zoals studentenjobs biedt de dienst informatie over regelgeving en de vacaturedatabank Student Job Shop. Ze verzorgen ook de administratie van alle jobstudenten aan KU Leuven.
Karen Brusselmans en Karen Van Herck – Student Career Center KU Leuven

Het coronavirus en vooral de maatregelen om de verspreiding tegen te gaan, zorgden voor een enorme schok in de economie en op de arbeidsmarkt. Jobstudenten voelden de klap meteen. Hun unieke statuut leent zich perfect voor erg flexibel werken. De keerzijde is dat zij ook erg flexibel ‘niet meer werken’. De cijfers liegen er niet om: in de paasvakantie zagen we een negatieve impact van 60% op studentenarbeid in vergelijking met 2019 (Studenten aan het werk, 06-2020, Randstad). Als je dan weet dat een derde van de studenten die inkomsten deels gebruikt voor hun studies en bijdragen aan het gezinsbudget, dan is wel duidelijk dat voor jobstudenten de impact zeer ingrijpend was.

Impact in cijfers

Op het Student Career Center hebben we de impact op jobstudenten ook meteen gezien. We vergeleken de huidige cijfers van de vacaturedatabank Student Job Shop en onze eigen jobstudenten aan KU Leuven met die van 2019.

De ‘normale’ eerste helft van maart verzachtte het eindresultaat voor die maand: 11 procent minder vacatures op de Student Job Shop, 12 procent minder werkuren voor KU Leuven-jobstudenten. In april kwamen we nog maar aan 58 procent van het aantal vacatures ten opzichte van vorig jaar. Ook de nieuwe contracten en werkuren voor jobstudenten aan de KU Leuven namen sterk af, naar 46 procent. De maand mei was zowel op het vlak van vacatures als van werkuren ronduit dramatisch: op beide vlakken zakten de cijfers naar 40 procent ten opzichte van 2019. Sommige diensten konden overschakelen naar telewerk of stelden een alternatief takenpakket samen, maar voor veel van onze jobstudenten viel er na 14 maart niet veel meer te werken.

Jobstudenten hebben een extra troef in deze onzekere tijden: ze zijn flexibel inzetbaar en door de vrijstelling van sociale bijdragen relatief goedkoop voor de werkgever. | © KU Leuven – Rob Stevens

De vraag is nu hoe studenten de schade van dat tweede kwartaal nog enigszins kunnen beperken, nu de coronamaatregelen verder versoepelen. Kunnen ze nog een job vinden in een kleinere en gewijzigde arbeidsmarkt, met meer gegadigden? Ons antwoord is “ja”, maar wel op voorwaarde dat ze hun strategie aanpassen aan de veranderde context.

Heropleving!

Vanaf midden juni zorgde de versoepeling van de coronamaatregelen ook voor nieuwe vacatures en aanvragen voor jobstudentencontracten. Als we studentenarbeid als barometer voor de conjunctuur kunnen gebruiken, dan zijn we toch stilletjes aan op de goede weg. Jobstudenten hoeven dus niet te wanhopen: ondanks de stevige klappen die ze vanaf de paasvakantie moesten incasseren, is er voor de zomer wel hoop.

Bovendien hebben jobstudenten een extra troef in deze onzekere tijden: ze zijn flexibel inzetbaar en door de vrijstelling van sociale bijdragen relatief goedkoop voor de werkgever. De uren voor het tweede kwartaal van 2020 worden volledig geneutraliseerd: die werkuren tellen niet mee voor het jaarmaximum van 475 uur, voor het groeipakket of om te bepalen of de student fiscaal ten laste is van de ouders. Dankzij deze maatregelen kunnen studenten in de rest van het jaar toch enigszins hun schade inhalen.

Navigeren in een nieuwe context

Maar jobstudenten, opgelet: je begeeft je in een nieuwe context. Studentenarbeid krabbelt recht, maar de markt is nog niet voor de volle honderd procent hersteld. Er zijn minder beschikbare jobs, in andere sectoren, en er is een groter aanbod aan kandidaten.

De traditionele sectoren voor studentenarbeid zoals horeca, toerisme en detailhandel kregen het zwaar te verduren, maar veren weer recht. | © KU Leuven – Rob Stevens

Met volgende drie tips kunnen jobstudenten hun kansen op een geschikte studentenjob vergroten:

1. Kies de sectoren waarop je je wil richten. Niet alle sectoren zijn even zwaar getroffen in deze coronacrisis. De traditionele sectoren voor studentenarbeid zoals horeca, toerisme en detailhandel kregen het zwaar te verduren, maar veren weer recht. Supermarkten en de bouwsector werven nu net meer jobstudenten aan, en ook seizoensarbeid is een goede optie. Ook de KU Leuven zelf biedt heel wat studentenjobs aan voor de zomer.

Na je sectoren breng je voor jezelf je kanalen in kaart. Studenten vinden nog steeds vaak een studentenjob via hun netwerk van familie en vrienden. Door de coronacrisis kan dit netwerk mogelijk minder worden aangesproken, dus zal je ook andere kanalen moeten gebruiken. Weet, dat de Student Job Shop gericht is op alle KU Leuven-studenten en studenten van UCLL en LUCA School of Arts in Leuven. KU Leuven-diensten en andere bedrijven en organisaties gebruiken deze databank om gericht studenten uit het hoger onderwijs te rekruteren. Een goede plek om te starten, dus. Ook via de websites van VDAB, Jobat, interimkantoren en andere jobdatabanken kan je gericht zoeken naar studentenjobs.

2. Het is een cliché, maar daarom niet minder waar: een goede voorbereiding is het halve werk. Zorg dat je cv bijgewerkt is en uitstraalt wie je bent. Maak een motivatiebrief op maat van de werkgever: leg uit waarom je precies die ene job wilt. Vermeld daarbij zeker voorgaande ervaringen: hobby’s, studentenjobs en vrijwilligerswerk.

3. Zoek een studentenjob die bij je past en durf daarbij de platgetreden paden te verlaten. Werk je graag buiten en met je handen? Dan kan je kijken naar seizoensarbeid, maar even goed in de bouwsector. Krijg je energie van werken met mensen? Denk dan niet alleen aan een job in de horeca of een winkel, maar ook aan het onthaal van een KU Leuven-dienst. Je kan meer richtingen uit dan je op het eerste zicht denkt.

Een zomer mét jobstudenten

De schokgolf die het coronavirus door de arbeidsmarkt heeft gestuurd, heeft de jobstudenten frontaal geraakt. Het zomeraanbod aan studentenjobs zal dan ook beperkter zijn, maar met de juiste aanpak maak je zeker kans. Focus je zoektocht. Bereid je sollicitaties goed voor. En zet je ze unieke set van vaardigheden, competenties en ervaring in de verf.

En heb je nood aan advies en ondersteuning, klop dan aan bij het Student Career Center. Het wordt een andere zomer, maar wel een mét jobstudenten.