Hand-werpen in de zeventiende eeuw

DOOR REMCO SLEIDERINK. In het Antwerpse stadsarchief is deze week een zeventiende-eeuwse versie gevonden van het verhaal over de held Brabo die bij Antwerpen een reus versloeg en diens afgehakte hand vervolgens in de Schelde wierp, vandaar de naam Hand-werpen. Het nieuwe tekstje toont dat de oude, middeleeuwse legende gemakkelijk kon voortleven dankzij geleidelijke aanpassingen.

Bijzonder aan deze versie van omstreeks 1620 is dat de tegenstander van Brabo onder Hollands bevel staat. Daarmee wordt een link gelegd met de afsluiting van de Schelde tijdens de Tachtigjarige Oorlog. De Antwerpenaars wachtten toen vergeefs op een nieuwe Brabo.

Lees verder

El Chapo: Drugs, geweld en corruptie in Mexico

DOOR GORAN VERLUYTEN. De meest beruchte drugbaron van het moment, Joaquìn ‘El Chapo’ Guzman, deed Mexico de voorbije maanden weer daveren. Hij wist namelijk op een spectaculaire manier uit de zwaarbewaakte Altiplano gevangenis te ontsnappen. Via een tunnel die onder het gevangeniscomplex doorliep wist hij de bewakers te slim af te zijn en kon hij na meer dan tien jaar weer op vrije voeten rondlopen. Zo kon hij de controle over zijn drugsimperium te herstellen en kwam Mexico opnieuw terecht in de bloederige greep van zijn kartel.

Lees verder

800 jaar Magna Carta

HANS VAN DYCK. De Magna Carta is een invloedrijk historisch document waar nog maar vier originele exemplaren van bewaard zijn gebleven. Naar aanleiding van de 800ste verjaardag werden deze exemplaren verenigd tentoongesteld in de British Library, waar een select publiek ze mocht komen bekijken. En ik was één van de gelukkigen!

Lees verder

Slachtoffers van kortzichtigheid: Congolezen in de menselijke dierentuin van Tervuren

DOOR SAM DE SCHUTTER. “Verboden de zwarten eten te geven, ze worden gevoed.” Dat stond in 1897 te lezen op een bordje in het park van Tervuren. In het kader van de wereldtentoonstelling werden daar niet minder dan 267 Congolezen geëxposeerd. Meer dan honderd jaar later zijn er nog steeds sporen van deze menselijke dierentuin terug te vinden: aan de noordermuur van de kerk van Tervuren bevinden zich de graven van zeven Congolezen die hun verblijf in België niet overleefden. Het zijn materiële symbolen van een pijnlijk verleden dat nog steeds niet verwerkt is.

Lees verder

De eerste vrouw in Leuven

DOOR PIETER HUISTRA. ‘Ofschoon de Leuvense Alma Mater niet langer kan weigeren de vrouwen een hogere vorming te geven,’ sprak rector mgr. Paulin Ladeuze in zijn openingsrede van het academiejaar 1920-1921, ‘hopen wij toch dat ze zich niet in grote getale zouden begeven naar beroepen die niet overeenstemmen met de normale functies die de natuur hen toewijst in de maatschappij.’ In 1920 liet de Leuvense universiteit voor het eerst meisjesstudenten toe, maar van harte ging dat kennelijk niet. Anne B.C. Hart maakte op datzelfde moment als Amerikaanse uitwisselingsstudente haar opwachting in Leuven. Ze geeft een unieke blik van buitenaf op de Leuvense universitaire zeden.

Lees verder