Het begrotingstekort daalt, maar de regering bezuinigt nauwelijks

DOOR SEBASTIAAN WIJSMAN. De afgelopen vier jaar is het Belgische begrotingstekort gedaald, maar niet helemaal dankzij de regering. De rente die de overheid moet betalen over haar leningen daalde en daarmee haar jaarlijkse rente-uitgaven. Deze financiële meevaller is mee verantwoordelijk voor de daling van het begrotingstekort en maskeert het gebrek aan échte bezuinigingen, terwijl die nog altijd hard nodig zijn.

Lees verder

Vijf manieren waarop de KU Leuven duurzamer kan worden

DOOR TOM MERLEVEDE. Na het euforische nieuws van de inwerkingtreding van het verdrag van Parijs volgt nu de ontnuchtering. Een internationaal belangrijk ambt is in handen gevallen van een klimaatscepticus. Hoog tijd om vooraleer kritiek te geven, eerst voor onze eigen deur te vegen. Wat kan de KU Leuven doen om een duurzame universiteit te worden, om haar steentje bij te dragen naar een duurzame toekomst?

Lees verder

Waarom vinden 50-plussers moeilijk werk?

DOOR SARAH VANSTEENKISTE. Werkloze 50-plussers gaan veel moeilijker weer aan de slag dan jongere lotgenoten. Maar hoe komt dat eigenlijk? Ons onderzoek leert dat het zoekgedrag, de jobverwachtingen en de looneisen van werkloze 50-plussers wel degelijk de lagere kans op werk deels verklaren. Maar ook de voorkeur van werkgevers voor jongere sollicitanten speelt een belangrijke rol. 

Lees verder

Hoe we werklozen verplichten te zoeken naar werk heeft grondige herwerking nodig

DOOR SARAH VANSTEENKISTE. Werklozen worden verplicht om volgens bepaalde criteria te zoeken naar werk. Ze moeten bijvoorbeeld zoeken naar jobs die tot vier uur pendelen per dag vragen. Mijn onderzoek toont aan dat de huidige criteria een werkloze niet helpen om meer succesvol te zoeken. Ik roep daarom op tot een grondig debat over hoe we werklozen in de toekomst verder verplichten te zoeken naar werk.

Lees verder

De machinaties achter de lage olieprijzen, en de gevolgen voor u aan de pomp

DOOR WOUTER GYSSELS EN ALEXANDER VAN DE VOORDE. Ook u zal het wel gemerkt hebben: diesel en benzine kosten tegenwoordig ongeveer 20 cent per liter minder in vergelijking met september. Deze daling hebt u hoogstwaarschijnlijk met open armen ontvangen in een tijd waar alles steeds duurder lijkt te worden. Ondertussen schommelt de prijs wel nog wat, maar gemiddeld gezien blijkt er maar geen eind te komen aan de daling van de olieprijs.

Lees verder