Wormen in de troonzaal: wat één eiwit uit koninginnengelei kan betekenen voor mens en dier

DOOR PIETER VAN DE WALLE. In de bijenkorf heerst een absolute monarchie: de koningin is groter dan de werksterbijen, leeft tien keer langer en legt tot 1.500 eieren per dag. Dat heeft wetenschappers al jaren lang geïntrigeerd. Hoe komt het dat sommige bijen uitgroeien tot koninginnen en anderen niet? Het antwoord heeft voor één keer niets met genetica te maken, maar alles met voeding. Larven die koninginnen zullen worden, krijgen een speciale soort voeding voorgeschoteld: koninginnengelei. Deze gelei heeft de kracht om de levensduur, vruchtbaarheid en grootte van een organisme drastisch te veranderen. Een vraag die elke futurist zich dan met fonkelende ogen stelt: geldt dat ook voor andere dieren? …En hoe zit dat dan met mensen?

Lees verder

Water zuiveren met plastic afval

DOOR JAN FOCKEDEY. Watertekort is één van de belangrijkste wereldproblemen. Een veelbelovende oplossing is het zuiveren en direct hergebruiken van afvalwater. Membraanfiltratie is hiervoor een uitstekende techniek, maar de kostprijs van de membranen is nog te hoog om de techniek op grote schaal toe te passen. Mijn thesisonderzoek stelt een technologisch vernieuwende oplossing voor: de ontwikkeling van goedkopere, ecologische membranen door ze te produceren uit … plastic afval.

Lees verder

Wie verdient er steun van onze welvaartsstaat?

DOOR TIJS LAENEN. Sinds de economische crisis van 2008 en de meer actuele vluchtelingenstroom, is het besef dat er steeds minder te verdelen valt over een almaar groeiende bevolking sterk doorgedrongen. De vraag aan wie de schaarse publieke middelen het best toebedeeld worden, wint andermaal aan belang. U hebt er ongetwijfeld een mening over, en u hebt er allicht al menigmaal over gedebatteerd met vrienden en familie. Maar de weg van de huiskamer naar de Wetstraat is lang en beslist niet ongevaarlijk: de boodschap van de man in de straat bereikt heus niet altijd zijn bestemming. Wetenschappelijk onderzoek naar de publieke opinie draagt het potentieel in zich om de kloof tussen burger en overheid mede te dichten. Politici die zich er door laten informeren en inspireren, tekenen allicht een sociaal beleid uit met een breed maatschappelijk draagvlak. Maar schetsen de bestaande wetenschappelijke studies wel een zo getrouw mogelijk beeld van de reële welvaartsattitudes van burgers?

Lees verder

Quota voor vrouwen in raad van bestuur werpen hun vruchten af

DOOR KOENRAAD BLOCK, BART KUIJPER EN LOUIS LESAGE. Bedrijven presenteren winstcijfers van betere kwaliteit als naast mannen ook vrouwen in de raad van bestuur zetelen. Bovendien sluiten de gerapporteerde winstcijfers beter aan bij de werkelijkheid. Dit blijkt uit het onderzoek dat centraal staat in onze masterproef. Een Belgische quotawet die topfuncties evenwichtiger wil verdelen tussen mannen en vrouwen is dus een goede zaak. Lees verder

Asiel is geen gunst, maar een recht

DOOR JEF POPPELMONDE. We debatteren vandaag heel anders over asiel en uitwijzing dan vijftien jaar geleden. Het verlangen naar een sterke en coherente samenleving verdringt vluchtelingen en hun recht op bescherming naar de achtergrond. Tot die vaststelling kwam ik op basis van een onderzoek naar debatten over het Belgische uitwijzingsbeleid in de media en het parlement.

Lees verder

Samenleving heeft VRT nodig

DOOR CAROLINE BIJNENS – Het Vlaamse regeerakkoord heeft de discussie over de rol van de openbare omroep opnieuw aangewakkerd. De nieuwe Vlaamse regering heeft aangekondigd stevig de snoeischaar in de VRT te zetten, waardoor ze onvermijdelijk zal moeten inkrimpen. Uit mijn onderzoek is echter gebleken dat Vlaamse opinieleiders pleiten voor het behoud van de publieke omroep in zijn huidige vorm of zijn activiteiten zelfs graag wil uitbreiden. Lees verder

Media maken jongeren cynisch over politiek

DOOR DAVID FEYTONS. Jongeren die vaak de krant lezen, staan cynischer tegenover de politiek. Dat blijkt uit het onderzoek dat ik uitvoerde in het kader van mijn masterproef. De oorzaak ligt bij het feit dat Vlaamse journalisten met een steeds scherpere pen schrijven over de binnenlandse politiek. Maar het experiment wijst ook uit dat het cynisme zich niet vertaalt in hun stemgedrag. Lees verder