Eén jaar oorlog

DOOR LUC SELS. Morgen is het één jaar geleden dat Rusland Oekraïne aanviel. Wie hoopte dat de invasie snel voorbij zou zijn, moet vandaag vaststellen dat er geen einde lijkt te komen aan de waanzin. Wie dacht dat oorlog schoon, gericht en precies gevoerd kan worden, ziet nu hoe de vernieling hele gebieden ontmenselijkt, hoe barbaarsheid veel burgers treft en dan vooral zij die de middelen of kracht niet hebben om te vluchten. Wie vermoedde dat het allemaal wel zou meevallen, kan enkel concluderen dat een lokale oorlog niet meer bestaat. De gevolgen voor mondiale voedselzekerheid, wereldmarktprijzen en geopolitieke (wan)orde zijn niet te overzien. Inderdaad, bij een oorlog zijn we allen verliezers.

Lees verder

‘Bildung’ in Brussel: Hoe lobbyen hoger onderwijsinstellingen op EU-niveau?

DOOR TOINE PAULISSEN. Het onderwijsbeleid van de EU heeft een belangrijke impact op universiteiten en andere instellingen binnen het hoger onderwijs. Voor deze hoger onderwijsinstellingen (HOI) is het daarom vaak van groot belang om invloed uit te oefenen op Europese beleidsmakers. Op basis van een nieuwe studie die recent gepubliceerd werd in European Journal of Higher Education belichten Toine Paulissen, Bert Fraussen en Steven Van Hecke via welke organisatievorm  HOI’s hun stem laten horen bij de Europese  instellingen. Bundelen ze de krachten in een koepelorganisatie, investeren ze in een meer duurzame aanwezigheid via het openen van een verbindingsbureau in Brussel, of combineren ze beide vormen van individuele en collectieve vertegenwoording?  En hoe maken ze de afweging tussen deze verschillende manieren om hun belangen in Brussel te behartigen?

Lees verder

Bezoek Belgisch koningspaar aan Bukavu zet universitaire samenwerking en uitdagingen van de toekomst in de verf

DOOR PROF. KANIGULA MUBAGWA. Naar aanleiding van het koninklijk bezoek aan de Democratische Republiek Congo (DRC) op 12 juni werd er vooral over het verleden gesproken en geschreven. Men moet inderdaad naar het verleden kijken om het heden beter te begrijpen en fouten uit het verleden te vermijden. Maar wij, niet-historici, hebben soms de indruk dat er te veel aandacht aan het verleden wordt gegeven en dat het heden en vooral de uitdagingen van de toekomst relatief minder aandacht krijgen. Het is ons persoonlijk standpunt dat men meer aandacht en energie moet besteden aan de huidige en toekomstige samenwerking tussen beide landen.

Lees verder

Links, rechts en averechts: een pleidooi voor dialoog in tijden van polarisatie

DOOR PRISCILLA VAN EVEN. Sommige academici reageerden fel en verontwaardigd op de openingstoespraak van rector Luc Sels. In deze blog laat Priscilla Van Even haar licht schijnen op de zaden van polarisatie en pleit ze voor een sterke focus op dialoog en openheid in tijden waarin die polarisatie hoogtij viert. Daarnaast waarschuwt ze ook voor het gevaar van de censuurpolitiek die zowel aan de waarden van de wetenschap als aan onze grondwet klappen uitdeelt.

Lees verder

Ingrediënten voor een cultuur van échte academische vrijheid: vertrouwen, geduld en pluralisme.

DOOR JOZEFIEN DE LEERSNYDER. Professor en voorzitster van de Jonge Academie Jozefien De Leersnyder gaat voor drie belangrijke elementen van de Vlaamse academische cultuur na in welke mate zij de kernwaarde van academische vrijheid effectief aanmoedigen versus (onbewust) inperken. Haar korte culturele analyse toont een glimp van dit spanningsveld en resulteert in een pleidooi voor meer vertrouwen, geduld en pluralisme als onderliggende principes van een cultuur die academische vrijheid niet alleen hoog in het vaandel draagt, maar ook effectief aanmoedigt, beloont en uitdraagt.

Lees verder