In scientists we trust… right?

BY LAURA LUYTEN As a researcher, Laura Luyten mentors students taking their first steps in science. Some of them discover a real passion for it. But sometimes they are in for a rude awakening: there are also cheaters. A blog about the importance of integrity. About what is going well, but also about room for improvement.

Lees verder

Wie gelooft die wetenschappers nog?

DOOR LAURA LUYTEN. Als onderzoeker begeleidt Laura Luyten heel wat studenten bij hun eerste stappen in de wetenschap. Sommigen ontdekken een echte passie voor wetenschap. Maar soms volgt ook een koude douche: er zijn in de wetenschap ook valsspelers. Een blog over het belang van integriteit, over wat goed loopt, maar ook wat nog beter kan.

Lees verder

Tackling inappropriate behaviour requires guaranteed confidentiality

BY LUC SELS. Last week, the court in Tongeren convicted a KU Leuven professor for raping a female student in 2016. What this student has been through is revolting and deeply unsettles all of us. Some media reports suggest that the University has been lax in this particular case and even covered up facts. This is not true. Allow me to offer some clarification. Not to justify our actions in this case, but to clarify how our confidential network and disciplinary procedures work.

Lees verder

Aanpak van grensoverschrijdend gedrag steunt op garantie van vertrouwelijkheid

DOOR LUC SELS. Vorige week veroordeelde de rechtbank van Tongeren een professor van KU Leuven voor de verkrachting van een studente in 2016. Wat deze studente meegemaakt heeft, is weerzinwekkend en raakt ons allen heel diep. In sommige media wordt de indruk gewekt dat de universiteit in deze specifieke casus laks is geweest, zelfs feiten in de doofpot heeft gestopt. Dat klopt niet. Het is belangrijk om dit te verduidelijken. Niet om ons handelen in deze casus te rechtvaardigen, maar wel om de werking van vertrouwensnetwerk en tuchtprocedures uit te klaren.

Lees verder

‘Bildung’ in Brussel: Hoe lobbyen hoger onderwijsinstellingen op EU-niveau?

DOOR TOINE PAULISSEN. Het onderwijsbeleid van de EU heeft een belangrijke impact op universiteiten en andere instellingen binnen het hoger onderwijs. Voor deze hoger onderwijsinstellingen (HOI) is het daarom vaak van groot belang om invloed uit te oefenen op Europese beleidsmakers. Op basis van een nieuwe studie die recent gepubliceerd werd in European Journal of Higher Education belichten Toine Paulissen, Bert Fraussen en Steven Van Hecke via welke organisatievorm  HOI’s hun stem laten horen bij de Europese  instellingen. Bundelen ze de krachten in een koepelorganisatie, investeren ze in een meer duurzame aanwezigheid via het openen van een verbindingsbureau in Brussel, of combineren ze beide vormen van individuele en collectieve vertegenwoording?  En hoe maken ze de afweging tussen deze verschillende manieren om hun belangen in Brussel te behartigen?

Lees verder

Mental Health Matters. On the mental health of young researchers

BY ROBYN VANHERLE AND PIETER-JAN MARENT. Mental Health Matters. In addition to physical health, the mental health and well-being of young researchers are also important— paramount, even. KU Leuven Healthy has therefore decided to launch a new podcast series: Mental Health Matters. And we, Robyn and Pieter-Jan, were given the honour of hosting it. In this blog, we share our experiences about making the podcast, as well as some things we learned from it.

Lees verder

Bezoek Belgisch koningspaar aan Bukavu zet universitaire samenwerking en uitdagingen van de toekomst in de verf

DOOR PROF. KANIGULA MUBAGWA. Naar aanleiding van het koninklijk bezoek aan de Democratische Republiek Congo (DRC) op 12 juni werd er vooral over het verleden gesproken en geschreven. Men moet inderdaad naar het verleden kijken om het heden beter te begrijpen en fouten uit het verleden te vermijden. Maar wij, niet-historici, hebben soms de indruk dat er te veel aandacht aan het verleden wordt gegeven en dat het heden en vooral de uitdagingen van de toekomst relatief minder aandacht krijgen. Het is ons persoonlijk standpunt dat men meer aandacht en energie moet besteden aan de huidige en toekomstige samenwerking tussen beide landen.

Lees verder