Hoe houden we zwangere vrouwen veilig aan het werk?

DOOR LODE GODDERIS. Twee zwangere schooljuffen zijn naar huis gestuurd voor de veiligheid van hun zwangerschap. Is dat terecht? Gezien 80% van de leerkrachten vrouwen zijn, riskeren we dan straks geen schooljuffen meer over te hebben? Hoe zit het met andere beroepen? Zwangere vrouwen kunnen in de meeste omstandigheden prima werken, maar dat vereist een diepgaande analyse en een constructieve dialoog tussen werkgever en werknemer.

Lees verder

Kan je kanker voorkomen?

DOOR LODE GODDERIS EN PETER DE GROOF. Kanker is een ziekte die wild om zich heen slaat. Meer dan 65.000 Belgen per jaar krijgen te horen dat ze kanker hebben en bijna 27.000 Belgen per jaar sterven aan deze ziekte. Bij mannen hebben we het over doodsoorzaak nummer 1, en bij vrouwen over doodsoorzaak nummer 2. Het Belgisch Kankerregister verwacht dat we nog verder zullen stijgen, van 65.000 diagnoses in 2013, naar 78.000 diagnoses per jaar in 2025.

Lees verder

Praktijklessen EHBO in het onderwijs slechts druppel op hete plaat

DOOR GENSERIK RENIERS. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits wil dat elke jongere twee uur reanimatietechnieken achter de kiezen heeft wanneer hij of zij de middelbare school verlaat. Die maatregel neemt ze op in haar actieplan. Een verplichte praktijkles EHBO is een goede eerste stap om voor meer veiligheid te zorgen in het dagelijkse leven, maar lang niet voldoende. Beter zou zijn om scholieren van jongs af aan te sensibiliseren en gedurende de hele schoolloopbaan lessen te voorzien. De EHBO les is dus een druppel op een hete plaat en vertegenwoordigt slechts een goede (kleine) stap. Maar er is geen kleine stap nodig, eerder een gigantische sprong.

Lees verder

Hoe dichten we de informatiekloof tussen wetenschap en gezondheidszorg?

DOOR DE METAFORUM-WERKGROEP ‘EVIDENCE IN DE GEZONDHEIDSZORG’. De wetenschappelijke kennis in de gezondheidszorg neemt toe, maar de informatie-uitwisseling blijkt soms te haperen, zodat het brede publiek niet altijd weet welke informatie betrouwbaar is. Wat kunnen we vanuit de universiteit doen om wetenschappelijke gezondheidsinformatie beter te laten doorstromen, om de kwaliteit van de informatie te bewaken en het vertrouwen in de wetenschap te voeden?

Lees verder