40 redenen om mee te doen aan Dagen Zonder Vlees

DOOR NIKKIE MELIS. Dagen zonder Vlees is ook dit jaar weer zeer populair. Het recept is eenvoudig: 40 dagen geen of minder vlees en vis consumeren en dat bijhouden op een online kalender. Liefst verenigd in groep, maar ieder vanuit zijn of haar eigen motivatie. Het succes doet vermoeden dat mensen om meerdere redenen deelnemen die ontspruiten uit verschillende gronden: gezondheid, ethiek, religie, geografie, milieu… Misschien herkent u zich in één of meerdere van deze 40 beweegredenen:

Geschreven door Nikkie Melis van Cel Duurzaamheid.
 1. Uit schaarste.
  In vroegere tijden en nu nog steeds in arme landen is er vaak geen vlees. Vlees komt dan eerder als uitzondering dan als regel op tafel.
 2. Uit overvloed.
  Om overconsumptie tegen te gaan. Er ligt doorgaans te veel op ons bord en zeker vlees.
 3. Om dierenleed tegen te gaan.
  Dieren hoeven niet te lijden om in onze behoefte te voorzien.
 4. Uit respect voor het leven.
  We hoeven als mens niet te doden. Ook geen dieren. Hooguit planten.
 5. Omdat dieren kweken om ze te doden, verkeerd is.
 6. Omdat kwekerijen vaak te weinig plaats voor dieren voorzien.
 7. Omdat slachterijen en het transport er naartoe al te vaak in slechte omstandigheden verloopt.
 8. Omdat je als gelovige Hindoe of Jood tijdens een rouwperiode geen vlees mag eten.
 9. Om na de winter je lichaam te zuiveren door te vasten, o.a. door vlees te laten.
 10. Omdat volgens meerdere Oosterse religies het eten van vlees lichaam en geest minder scherp maakt.
 11. Om je gezondheid te bevorderen door vlees te matigen of (tijdelijk) te laten.
 12. Omdat (samen) vegetarisch koken inspiratie brengt in de keuken
  Door creatief te zijn met vleesvervangers zoals peulen, granen, zuivel, eieren, noten, zeewier…
 13. Omdat samen vegetarisch eten verbondenheid schept.
 14. Omdat je in de vasten solidair bent met de armen in de samenleving.
 15. Omwille van het religieus verbod op vlees of bepaalde vleessoorten.
  Denk maar aan varkensvlees bij Joden en Moslims, rundsvlees bij de Hindoes of geen vlees bij de Boeddhisten.
 16. Om je tijdens een bezinningsperiode te onthouden van geneugtes.
 17. Als goed voorbeeld voor anderen.
  Vegetarisch eten kan aanstekelijk werken.
 18. Om gedragsverandering teweeg te brengen.
  Elk stukje vlees minder is gewonnen. Blijvend vlees minderen met velen heeft een grote impact op de vleesproductie.
 19. Om het (overzees) transport van veevoeder te vermijden.
  Zo komt soja veelal uit Brazilië.
 20. Om de ontbossing door sojateelt tegen te gaan.
  In Brazilië verdwijnen daardoor amazonewouden ter grootte van ons land.
 21. Om het mestoverschot te verkleinen.
  Per kilogram steak die we eten is er gratis 100 kilogram mest.
 22. Om minder zwaar te eten en de kans op overgewicht in te perken.
 23. Om de ecologische voetafdruk te verkleinen: broeikasgassen, water(vervuiling), veevoeders…
 24. Als uitdaging voor jezelf, om je hunkering naar vlees te tarten.
 25. Om de gewoonte om (alle dagen) vlees te eten in vraag te stellen.
 26. Om hart- en vaatziekten te voorkomen.
 27. Om kanker te voorkomen.
 28. Om dierenziektes en de verspreiding ervan, te voorkomen en (preventieve) antibiotica te vermijden.
 29. Om niet in te grijpen in de levenscyclus van een dier.
  Een lam is nog maar een baby.
 30. Om (plastic) verpakking te vermijden.
  Plastics vragen aardolie en worden slechts deels of moeilijk gerecycleerd. Er dreigt meer afval dan vis in de zee te zitten tegen 2050.
 31. Als dieet voor de wereldvrede, omdat iedereen van het leven houdt en graag eet. Of toch bijna iedereen.
 32. Omdat je geen vlees lust.
 33. Om de herverdeling van voedsel in de wereld mee op gang te brengen.
  Te veel in het Westen, te weinig in het Zuiden, meer dan de helft van de mensen woont in het Oosten. China en Brazilië groeien, vleesconsumptie evolueert mee met het inkomen… .
 34. Om bij de productie van vlees verspilling van graan, soja en water tegen te gaan.
 35. Omwille van het geloof in reïncarnatie.
  Je kan terugkeren in de gedaante van het dier dat je hebt gedood of gegeten. In dat geval bevind je je in een lastig parket.
 36. Om (slacht)afval te voorkomen.
  Eén derde van ons voedsel eindigt als afval. We gooien niet alleen weg als iets niet meer goed is. Hoeveel hou je over per geslacht dier?
 37. Omdat de industriële dierproductie hallucinante cijfers oplevert.
  Zo worden er jaarlijks wereldwijd 19 miljard kippen gekweekt voor zo’n 7,5 miljard mensen.
 38. Omdat de druk op het landbouwsysteem almaar groter wordt.
  70 % van alle beschikbare landbouwgrond dient voor de productie van vlees.
 39. Omdat het leven in de oceanen bedreigt is.
  Men voorspelt dat tegen 2048 de meest gegeten vissoorten uitgestorven zullen zijn.
 40. Omdat het onnodig is om dieren te eten als je zelf hun voedsel kan eten.
  We hoeven daarom niet allemaal maïs te pikken.

De KU Leuven won vorig jaar als grootste groep de wedstrijd op www.dagenzondervlees.be. Dit jaar willen we uiteraard weer winnen. Je kunt je nog altijd aanmelden en lid worden van de KU Leuven-groep. Succes!

veggies