Vijf manieren waarop de KU Leuven duurzamer kan worden

DOOR TOM MERLEVEDE. Na het euforische nieuws van de inwerkingtreding van het verdrag van Parijs volgt nu de ontnuchtering. Een internationaal belangrijk ambt is in handen gevallen van een klimaatscepticus. Hoog tijd om vooraleer kritiek te geven, eerst voor onze eigen deur te vegen. Wat kan de KU Leuven doen om een duurzame universiteit te worden, om haar steentje bij te dragen naar een duurzame toekomst?

Lees verder

10 tips om energie te besparen

DOOR RUTH HUBRECHTS. De  grote klimaatconferentie in Parijs is nu al ruim 2 maanden voorbij. 195 landen kwamen overeen om de aarde niet meer dan 2 graden op te laten warmen. Om dit te bereiken moet het gebruik van fossiele brandstoffen en energieverbruik drastisch verlaagd worden. Alleen zo kunnen we onze CO2-uitstoot minimaliseren. Er zijn duizenden manieren waarop je je eigen energiegebruik kan verlagen. Hier zijn alvast 10 eenvoudige tips om je eigen steentje bij te dragen. Lees verder

40 redenen om mee te doen aan Dagen Zonder Vlees

DOOR NIKKIE MELIS. Dagen zonder Vlees is ook dit jaar weer zeer populair. Het recept is eenvoudig: 40 dagen geen of minder vlees en vis consumeren en dat bijhouden op een online kalender. Liefst verenigd in groep, maar ieder vanuit zijn of haar eigen motivatie. Het succes doet vermoeden dat mensen om meerdere redenen deelnemen die ontspruiten uit verschillende gronden: gezondheid, ethiek, religie, geografie, milieu… Misschien herkent u zich in één of meerdere van deze 40 beweegredenen:

Lees verder

Op klimaatexpeditie in het Hoge Noorden

DOOR LINEKE WOELDERS. Het klimaatdebat werd onlangs nieuw leven ingeblazen door prominenten als president Obama en de paus. Omdat een goed debat niet mogelijk is zonder feiten, is het werk van klimaatwetenschappers weer meer dan ooit cruciaal. Op 17 augustus vertrek ik op expeditie naar Svalbard om onderzoek te doen naar de effecten van klimaatverandering.

Lees verder

Heeft Circulaire Economie nog toekomst in Europa?

DOOR KAREL VAN ACKER. Circulaire Economie, de nieuwe manier van omgaan met grondstoffen en materialen om de huidige verspilling van materialen te keren, is noodzakelijk voor economische groei in Europa. De vorige Europese Commissie had Circulaire Economie vorig jaar hoog op de agenda gezet. De nieuwe Commissie Juncker is nog maar pas aangetreden en herroept nu dit beleid, weliswaar onder het mom van het maken van een “beter” plan tegen einde 2015. Nochtans is er geen moment te verliezen om Circulaire Economie verder te stimuleren.

Lees verder

Op naar een wereldwijde toename van bossen

DOOR STEVEN VANONCKELEN. Vorig jaar werd er zowat 1500 ha regenwoud per dag gekapt in Brazilië. Deze ontbossing zal op lange termijn nefaste gevolgen hebben voor de mens. Recente technieken maken het mogelijk om de verandering van bossen steeds sneller en beter in kaart te brengen. Uit deze analyses blijkt dat de wereldwijde ontbossingssnelheid jaarlijks afneemt.  Dus we zijn goed bezig, ondanks alle onheilsspellingen? 

Lees verder

Lasten en Lusten

DOOR MANUEL SINTUBIN. Is het een toeval dat afgelopen week aan beide zijden van de Noordzee er zich iets gelijkaardigs heeft afgespeeld, in het Verenigd Koninkrijk rond schaliegas en in Nederland rond het Groningse aardgas? Waarschijnlijk niet! Wat nu gaande is in beide landen kent immers heel wat overeenkomsten. Zowel rond schaliegas in het Verenigd Koninkrijk – en dan meer in het bijzonder rond het proces van hydraulische fracturatie, ‘fracking’ in de volksmond – als rond de gaswinning in Groningen – of eerder rond de aardbevingen geïnduceerd door de gaswinning – zijn lokale gemeenschappen recent immers ontzettend ‘gevoelig’ geworden, tot zelfs gaandeweg ‘vijandig’.

Lees verder