Examenfeedback, een unieke kans om te leren!

DOOR JOKE VANHOUDT, STEPHANIE VAN ACKER EN KATLEEN CRAENEN. Iedereen, van student tot prof, faalt van tijd tot tijd. Maar wat betekent dat falen precies? En hoe kijk jij ernaar? Dienst Studieadvies van Studentenvoorzieningen KU Leuven geeft 5 gouden tips om feedback te durven vragen. Zo heb je een unieke kans om te leren. Daar win je sowieso bij!

Geschreven door Joke Vanhoudt, Stephanie Van Acker en Katleen Craenen van de Dienst Studieadvies. Op Dienst Studieadvies begeleiden studiecoaches studenten bij het werken aan hun studievaardigheden.

5 gouden tips om met je examenfeedback aan de slag te gaan.

Nelson Mandela liet hierover een opmerkelijke quote na: ‘I never lose. I either win or I learn.’ Een wel heel bijzondere mindset van een man die door zijn strijd tegen apartheid 27 jaar in de gevangenis zat en het desondanks schopte tot eerste zwarte president van Zuid-Afrika. Zijn kracht lag in hoe hij zijn falen bekeek: falen was voor hem een kans om te leren of om te winnen.

Binnenkort weet jij je examenresultaten. Geslaagd of niet geslaagd? Het is een wereld van verschil. Wie geslaagd is, begint fluitend aan de vakantie. Voor de anderen is het even slikken. Wat kan er mis gegaan zijn? KU Leuven geeft je de kans om dat te ontdekken. In feedbackmomenten kan je je examens of papers bij je docenten bespreken. Misschien durf je die confrontatie niet meteen aan te gaan? Misschien wil je het wel, maar lonkt de zomerse festivalweide. Wij raden je aan om het gewoon te doen. Hier lees je 5 gouden tips om jezelf daarvan te overtuigen.

whywhywhy

TIP 1: Plan meteen na je examens tijd in om feedback te vragen

Op de festivalweide, daar waren we gebleven. Kan je dan niet even alles loslaten en later feedback vragen? Misschien verleent je prof je die gunst. Maar is dat wel slim?
Als je begin juli, na je examens, feedback krijgt, kan je alles meteen beter plaatsen. Je leerproces kan alvast beginnen en je stuurt jezelf sneller bij op weg naar je herexamens. Trouwens, je kan ook feedback vragen over een geslaagd examen, waarvan het resultaat niet is zoals je had verwacht.
Weet ten slotte ook dat je op weg naar je einddoel niet hoeft verloren te lopen: vraag gerust op geregelde tijdstippen feedback. Zo blijf je je leermethode doorheen het academiejaar bijstellen.

battleplan

TIP 2: Sta ervoor open om te leren uit je fouten
Wil je eigenlijk wel geconfronteerd worden met wat je fout deed? Veel studenten voelen er weinig voor om te zien waar ze de mist in gingen. Toch kan je best veel opsteken van een gesprek met je docent of studieloopbaanbegeleider over je valkuilen. Wat je tijdens een feedbackmoment hoort, vergroot je inzicht en helpt je om het de volgende keer beter te doen. Een open mind levert je dus alleen maar voordeel op.

sounds-good-to-me-cat

TIP 3:  Draai de knop om: van kritiek naar leerkans
Kritiek ontvangen is voor niemand makkelijk. Het vermijden, ertegen vechten, verstarren of je verdedigen: het zijn menselijke reacties. We’re only human, niet? Maar is feedback wel kritiek?
Stel tijdens je feedbackmoment zoveel mogelijk vragen, tot je uiteindelijk begrijpt wat er van je verwacht wordt. Herformuleer de feedback eens in je eigen woorden, zo toets je af of je alles wel goed geïnterpreteerd hebt. Daarna kan je ermee aan de slag. Nog een goede raad: probeer je feedbackmoment af te sluiten zonder slaande deuren of nukkig gevoel. Sluit af met een nieuw doel, een overeenkomst of een bedanking.

feelssogood

TIP 4: Betrek feedback niet op je persoon
Het is verleidelijk om alles wat je zelf hebt gedaan, te zien als een deel van jou of van wie jij bent. Toch is wat je hebt geantwoord op je examen of hebt geschreven in een schrijfopdracht alleen maar een momentopname van jouw kennis. Neem daarom de feedback die je krijgt niet persoonlijk op. Correcte feedback slaat op je prestatie en niet op wie jij bent.

Sherlock

TIP 5: Gebruik feedback om jezelf te motiveren
Individuele feedback kan je sterken in je motivatie. Wat een kans is het om gerichte vragen te kunnen stellen aan iemand die echt de tijd neemt om je persoonlijk op te volgen en te begeleiden! Ga je dan echt aan de slag met de feedback die je kreeg, dan merk je gauw dat je leerproces een positieve draai krijgt. Je wordt gewoonweg beter in wat je doet. It never gets easier, you just get better!
feedbackbye

Onze vurige wens is dat deze 5 gouden tips je helpen geloven in feedback als een unieke kans om te leren. En is leren nu net niet de core business van elke student? We wensen je veel moed om je ervoor open te stellen en eruit te leren wat je nodig hebt om te schitteren.

Hulp nodig tijdens de zomermaanden? Lees meer.

Ook de docenten kregen tips voor de aanpak van een feedbackgesprek en de bredere inbedding van feedback in hun opleidingsonderdeel. 

 


Eén reactie

  1. Goed dat jullie feedback op de kaart zetten. Maar je mag natuurlijk ook geen onrealistische verwachtingen scheppen. In grote studierichtingen is individuele feedback waarop jullie alluderen in praktijk quasi onmogelijk. Een individueel gesprek organiseren met iedereen die erom vraagt scaleert gewoonweg niet met het groot aantal studenten dat we hebben. Daarom wordt feedback vaak in groep georganiseerd, met eventueel een uitgebreider individueel gesprek indien echt nodig.

    Uit mijn ervaring als docent weet ik dat de meeste studenten zelf wel weten waarom ze al dan niet geslaagd zijn. Een individuele feedbacksessie heeft m.i. vooral zin als een student een grote discrepantie ziet tussen zijn eigen studie-inspanningen en het behaalde resultaat. Vooral in 1ste bachelor zie je wel dat studenten qua studiemethodologie of -aanpak de bal volledig misslaan. Maar een feedbacksessie dient niet om extra uitleg te krijgen over de leerstof, noch om te “onderhandelen” of “discussiëren” over de gegeven punten, zoals sommige studenten weleens denken.

    Enkele jaren geleden organiseerde ik nog individuele feedback voor een groot vak in 1ste bachelor. Door het groot aantal studenten liep dat op den duur op tot anderhalve week, full-time, enkel maar studenten spreken. Dat was niet meer haalbaar, en omdat de meeste studenten au fond vooral wilden weten wat de “juiste” antwoorden waren op het examen, plaats ik nu de examenopgave van het schriftelijke examen met commentaar (antwoordenindicaties, veel gemaakte fouten, …) op TOLEDO. Voor de meeste studenten volstaat dit, en diegenen die dan nog echt individuele feedback wensen wegens inderdaad een discrepantie tussen resultaat en inspanningen, kunnen nog steeds bij mij terecht. Maar de aantallen zijn nu veel beheersbaarder geworden.

    Feedback geven aan studenten is goed. Maar het ideaal van een uurtje met je docent te reflecteren over je inspanningen en hieruit lessen te trekken voor de toekomst kan gewoonweg niet voor elke student. Tenzij we veel meer docenten aanwerven, of minder studenten laten starten 🙂


Reacties zijn gesloten.