“Waar zien we die migranten dan?”

DOOR LAURA JACOBS EN THOMAS DE VROOME. Belgen blijken systematisch het aantal immigranten en moslims in België te overschatten. De vraag is hoe deze kloof tussen realiteit en perceptie te verklaren valt? Veel autochtone burgers treden zelden of nooit in contact met etnisch-culturele minderheden of immigranten: zij zijn dus grotendeels aangewezen op nieuwsberichtgeving in de media over immigranten.

Lees verder