Samen bouwen aan kwaliteitsvol onderwijs

DOOR ANDRIES VERSLYPPE. Samen met de andere studentenraden over heel België, roepen wij met de Studentenraad KU Leuven op tot een herziening van het financieringsmodel voor het hoger onderwijs. De kwaliteit van het hoger onderwijs komt in het gedrang door een miskenning van een structureel probleem. Wij opteren voor een positieve boodschap in samenwerking met de KU Leuven: geen roepen op straat, wel het bouwen van een eigen aula.

Geschreven door Andries Verslyppe, ondervoorzitter van de Studentenraad KU Leuven. Hij tweet via @rdAsein.

Een kwaliteitsvol hoger onderwijs

Andries Verslyppe kleinOnder ‘de kwaliteit van het hoger onderwijs’ valt veel te begrijpen. Volgens ons heeft een kwaliteitsvol onderwijs onder andere voldoende aandacht voor de oriëntering van instroomstudenten, het taalniveau binnen opleidingen, vernieuwende en inspirerende werkvormen, de kwaliteit van haar voorzieningen en lesmateriaal, de autonomie en begeleiding van proffen en studenten, de vorming van studenten tot burgers, de links met baanbrekend onderzoek…maar het lijstje kan wel nog even doorgaan. Hoe divers en soms tegenstrijdig ook de aandacht voor deze verschillende componenten van het hoger onderwijs kan zijn, toch blijft dit afhankelijk van één noodzakelijke voorwaarde die jammer genoeg de goede bedoelingen van alle geledingen binnen een instelling kan teniet doen: financiering.

Structurele onderfinanciering

Het aantal studenten binnen het hoger onderwijs blijft stijgen, de vraag naar voldoende middelen dus ook. Daar wringt echter het schoentje: terwijl de (financiële) last voor de verschillende hoger onderwijsinstellingen binnen Vlaanderen blijft verzwaren, hinkt het financieringsmodel van de overheid hier al jaren op achterna. Zo volgt de financiering van ons hoger onderwijs de indexering niet, maar blijft het populaire politieke discours een van ‘besparingen op onderwijs’ – ondanks de beloften van zo goed als alle partijen dat een kennismaatschappij, waarin iedereen kan doorstromen naar de juiste plaats, op zichzelf al een hoofddoel moet zijn.

In een dergelijke situatie ontstaan ‘overlevingsstrategieën’ die de kwaliteit van ons hoger onderwijs verder kunnen aantasten. Zo zijn de instellingen verplicht extra financiering te voorzien vanuit de private sector, met als mogelijk risico een inmenging die niet is te verzoenen met de autonomie van een onderwijsinstelling. Of ze pogen te concurreren in een marketingstrijd met als bedoeling het meeste te halen uit het flexibele gedeelte van de financiering, dat berekend wordt op het aantal inschrijvingen. Maar tot slot gaan ze plots beweren dat de ultieme oplossing in een verhoging van de inschrijvingsgelden ligt, ook al blijkt dat helemaal niet zoveel op te brengen als er in het publieke debat door sommigen wordt beweerd.

Een nationaal probleem

De onderfinanciering van het hoger onderwijs is geen Vlaams probleem, het is een nationaal probleem. De financiering van onze Franstalige landgenoten mag dan toch nog wat anders in elkaar zitten, ook zij hebben te kampen met groeiende studentenaantallen, zwaardere lasten en populaire besparingsretoriek naar aanleiding van de verkiezingen. Daarom willen alle studentenraden over heel België morgen de aandacht vestigen op het probleem dat enkel ernstiger dreigt te worden. Over het hele land zullen er acties op poten worden gezet, elk naar de stijl die de lokale studentenraad past.

Stura en KU Leuven
Sjorren 2Wij geloven niet in roepen zonder luisteren, of vragen zonder geven. De kwaliteit van ons onderwijs gaat ons zo ter harte dat wij er alles aan willen doen opdat deze niet in het gedrang zou komen. Krijgen de instellingen geen geld genoeg om nieuwe aula’s te bouwen, dan doen wij dat wel. In de KU Leuven vinden we daarin onze partner: samen met de rector bouwen we vandaag op het Pauscollege een aula waarin de rector op 2 april om 9u een les zal geven. Iedereen is uitgenodigd om ons te helpen of de les van de rector bij te wonen. Zo willen wij met de Studentenraad KU Leuven op een ludieke manier tonen dat we wel degelijk de handen in elkaar willen slaan en de armen uit de mouwen willen steken. Maar ook dat als wij het op ons eentje moeten doen, we hoogstens een aula kunnen sjorren en nauwelijks een chocomelk voor onze studenten kunnen betalen.

De boodschap moet duidelijk zijn: we komen enkel tot een duurzame oplossing voor het probleem wanneer je met ons, met alle partijen, rond de tafel komt zitten. Wij tonen alvast de bereidheid om er energie in te steken en ‘constructief te bouwen aan een kwaliteitsvol onderwijs’. Nu vragen wij enkel dat de overheden ons niet in de steek laten en meer doen dan toekijken hoe studenten en instellingen tot noodmiddelen moeten overgaan. Laten we sjorren, zagen, heffen en schaven aan een financiering dat doordachte, duurzame en rechtvaardige fundamenten legt. En laten we dat vooral samen doen, op elk belangrijk moment, van de blauwdruk af.

 


2 comments

  1. Ik hoop vooral dat deze boodschap na de vorming van een nieuwe regering opnieuw onder de aandacht gebracht wordt. Ik kan me namelijk niet van de indruk ontdoen dat de actie in aanloop naar de alles verlammende verkiezingen niet meteen opgepikt is.

  2. Pingback: Geef studenten een stem in de hoorcolleges | KU Leuven blogt


Reacties zijn gesloten.