Tips van de KU Leuven schrijfcoach

DOOR JORDI HEEREN, KIRSTEN FIVEZ EN LIEVE DE WACHTER. Zit jij wel eens naar het witte blad te staren als je een paper moet schrijven? Of heb je je tekst al zo vaak nagelezen, dat je eigenlijk niet meer leest wat er staat? Voel je dat je tekst nog niet loopt, maar weet je niet goed hoe je dat moet aanpakken?

Geschreven door Jordi Heeren, Kirsten Fivez en Lieve De Wachter, de schrijfcoaches van de KU Leuven.
collage-schrijfcoaches

Jordi Heeren, Kirsten Fivez en Lieve De Wachter

Het zijn stuk voor stuk vragen waar elke student mee geconfronteerd wordt bij het schrijven van een tekst, gelukkig is er de KU Leuven Schrijfcoach. Die helpt je bij het uitschrijven en herwerken van je tekst.

Om je op weg te helpen, heeft de coach zijn meest gegeven tips hieronder opgesomd. Kom je er dan nog niet uit? Volg dan de laatste tip en breng een bezoek aan de Schrijfcoach!

Voor je begint te schrijven


1. Weet wie je bent als schrijver

In je carrière als student zal je veel teksten moeten schrijven. Het is dus zeker de moeite om je eigen schrijfproces eens grondig onder de loep te nemen. Het kan zijn dat je je ideale aanpak al gevonden hebt, maar wie weet ben je vastgeroest in oude gewoontes en werkt een andere methode beter.

Deze zoektocht zal in het begin misschien wat experimenteerwerk vergen: werk eens met een uitgewerkt schema of probeer net eens van een wilde brainstorm te vertrekken. Hoe meer je uitprobeert en je je sterke en zwakke punten leert kennen, hoe plezieriger en efficiënter je eigen schrijfproces wordt.

2. De schijf van vijf

In een paper beperk je je best tot één onderwerp. Zo krijg je een helder verhaal dat je als schrijver gemakkelijker kunt opbouwen en dat voor een lezer gemakkelijker te volgen is.

In een paper beperk je je best tot één onderwerp. Zo krijg je een helder verhaal dat je als schrijver gemakkelijker kunt opbouwen en dat voor een lezer gemakkelijker te volgen is.

Om dat onderwerp scherp te krijgen, kan je gebruik maken van de schijf van vijf . Dat zijn vijf vragen die je helpen om de invalshoek waarbinnen jouw onderzoeksvragen zitten, te bepalen:

  • Wat onderzoek je?
  • Waarom onderzoek je het?
  • Waarom is het relevant voor het vakgebied?
  • Wat is het theoretisch kader?
  • Welke methode gebruik je?

Deze vragen vormen de rode draad doorheen je paper. Als je verhaal hiervan afwijkt, kan je je afvragen of het wel in je paper thuis hoort. Als je als schrijver een antwoord kan geven op deze vragen, dan zit je meestal al goed!

Aan het werk!


3. Vrees de kladversie niet

Denk niet dat je meteen je definitieve versie moet schrijven. Je kan bijvoorbeeld ook schrijven om bewoordingen uit te proberen of ideeën te genereren. Sommige schrijvers zetten dan tijdens het typen zelfs het scherm van hun pc uit, om zo hun ideeën de vrije loop te kunnen laten .

outlining

Reverse outlining

Pas achteraf structureren ze dan die ideeën en bewerken ze hun kladversie grondig. Als lezer zien we natuurlijk altijd de eindversies van teksten, maar achter elke goede tekst schuilt een hele reeks gesneuvelde kladversies.

4. Gebruik reverse outlining

Deze methode zet je in als je de argumentatie in je tekst nakijkt. Je probeert dan om elke alinea in één zin samen te vatten. Lukt dat niet? Dan zitten er misschien meerdere gedachten in één alinea, wat niet de bedoeling is… Door je alinea’s op die manier te bekijken, krijg je zicht op je argumentatie en op de kwaliteit van je alinea’s, want dat zijn dé bouwstenen van je tekst.

Nalezen


5. Lees hardop na

Lees stukken van je tekst af en toe hardop voor, dan vallen kromme zinnen en rare gedachtekronkels veel harder op. Als je in stilte leest, vult je brein al de gaten op omdat jij weet wat er zou moeten staan. Als je hardop leest, is het soms gemakkelijker om als een lezer naar de tekst te kijken.

6. Lees na in rondes

Let de ene keer op spelling, de andere keer op woordgebruik, stilistische kenmerken of structuur. Als je alles tegelijkertijd probeert te controleren, lees je gegarandeerd over veel fouten heen. Tip: gebruik de schrijfhulp om je hierbij te helpen.

Let de ene keer op spelling, de andere keer op woordgebruik, stilistische kenmerken of structuur.

7. Schrijven is schrappen

Durf te schrappen. Een wetenschappelijke tekst bevat geen woord te veel en duidelijkheid staat steeds voorop. Werk onnodige herhalingen weg en schrap alle bladvullerij. Dit doet soms pijn, maar het hoort onlosmakelijk bij het schrijfproces. Kill your darlings wordt ook wel eens gezegd.

IMG_0109 copy8. Kom langs in het Schrijfcentrum

Maak daarvoor een afspraak, of hier als je een tekst in het Engels schrijft. Je kan ook binnenlopen in Agora, waar de schrijfcoach elke dinsdag tussen 13 uur en 16 uur studenten ontvangt. Bekijk op Facebook of in Agora zelf of de schrijfcoach er die dag is.

De schrijfcoach zal in zo’n sessie je tekst samen met jou bekijken en zien hoe jij je schrijven aanpakt en organiseert. Je hoeft zeker geen probleem te hebben om een afspraak te maken, een kritische lezer is immers nuttig voor elke student!