De voorspelbare Aarde

DOOR MANUEL SINTUBIN. In 2016 is het 500 jaar geleden dat de Engelse humanist Thomas More zijn boek Utopia publiceerde in Leuven. Om dat te vieren heeft de denktank Metaforum onderzoekers uitgedaagd hun utopische toekomstdroom voor te stellen. In deze blog is het de beurt aan Manuel Sintubin. Hij vraagt zich af of het maatschappelijk wel wenselijk is de utopie van de voorspelbare Aarde te blijven nastreven.

Lees verder

Sagalassosbreuk schiet wakker

DOOR MANUEL SINTUBIN. Niet alleen de wijnstreek van California werd dit weekend getroffen door een aardbeving, ook onze eigen opgravingsite van Sagalassos in Turkije werd grondig dooreengeschud. Maar eindelijk wordt ook ons vermoeden bevestigd: door Sagalassos loopt een ‘actieve’ breuk, die ook in lang vervlogen tijden het leven in de antieke stad heeft getekend. Lees verder

In de ban van de spindoctors van de wetenschap

DOOR MANUEL SINTUBIN. Meer en meer duiken er in de media spectaculaire wetenschappelijke ontdekkingen op, duidelijk georkestreerd door de spindoctors van toptijdschriften en onderzoeksinstellingen. Enige achterdocht is dan ook aan de orde … wat doorgaans bevestigd wordt bij lectuur van het eigenlijke wetenschappelijke artikel. Door deze inhoudsloze scoops gaat de media voorbij aan de echte wetenschap … misschien minder spectaculair maar wel relevant.

Lees verder