Ontwikkelingssamenwerking 2.0 in Burundi: ook recht en justitie zorgen voor vooruitgang

DOOR LOUIS-MAXIM DESMADRYL. Tijdens de lesvrije week ging ik samen met een bonte verzameling van juristen en criminologen op studiereis naar Rwanda en Burundi om voor onze masterproef onderzoek te doen naar justitie en recht in Burundi. Zo konden we ter plaatse een beter beeld krijgen van bepaalde moeilijkheden die het land kent op vlak van justitie: rechtsonzekerheid, mensenrechtenschendingen, corruptie, onvoldoende scholing van gerechtelijke ambtenaren etc. De situatie is echter niet hopeloos. Dankzij ontwikkelingssamenwerking en universitaire samenwerking is er hoop op verbetering.

Lees verder

800 jaar Magna Carta

HANS VAN DYCK. De Magna Carta is een invloedrijk historisch document waar nog maar vier originele exemplaren van bewaard zijn gebleven. Naar aanleiding van de 800ste verjaardag werden deze exemplaren verenigd tentoongesteld in de British Library, waar een select publiek ze mocht komen bekijken. En ik was één van de gelukkigen!

Lees verder

Belgium’s top 10 weirdest laws

BY JOGCHUM VRIELINK. The ‘weird’ laws of many countries, including Belgium, are much more interesting than their urban myths. Much of what now seems incomprehensible goes back to things that legislators at the time cared deeply about. Rulers have been legislating for centuries and many laws that once made sense, now just seem astoundingly bizarre.

Lees verder