Leven met spelletjes: hoe game-elementen ons beïnvloeden

DOOR ROB VAN ROY EN BIEKE ZAMAN. Badges, punten, competitie of andere elementen uit (video-) games inzetten in diverse contexten om mensen te motiveren, dat is de essentie van gamification. En het komt steeds vaker voor: van Holle Bolle Gijs die je in de Efteling verleidt met de “Papier hier!”-lokroep tot websites als Codecademy waarbij je badges verdient door te leren programmeren. Meer nog, we laten ons er massaal door beïnvloeden. Hoog tijd dus om die spelletjes ernstig te nemen. Lees verder

“Waar zien we die migranten dan?”

DOOR LAURA JACOBS EN THOMAS DE VROOME. Belgen blijken systematisch het aantal immigranten en moslims in België te overschatten. De vraag is hoe deze kloof tussen realiteit en perceptie te verklaren valt? Veel autochtone burgers treden zelden of nooit in contact met etnisch-culturele minderheden of immigranten: zij zijn dus grotendeels aangewezen op nieuwsberichtgeving in de media over immigranten.

Lees verder

Samenleving heeft VRT nodig

DOOR CAROLINE BIJNENS – Het Vlaamse regeerakkoord heeft de discussie over de rol van de openbare omroep opnieuw aangewakkerd. De nieuwe Vlaamse regering heeft aangekondigd stevig de snoeischaar in de VRT te zetten, waardoor ze onvermijdelijk zal moeten inkrimpen. Uit mijn onderzoek is echter gebleken dat Vlaamse opinieleiders pleiten voor het behoud van de publieke omroep in zijn huidige vorm of zijn activiteiten zelfs graag wil uitbreiden. Lees verder

In de ban van de spindoctors van de wetenschap

DOOR MANUEL SINTUBIN. Meer en meer duiken er in de media spectaculaire wetenschappelijke ontdekkingen op, duidelijk georkestreerd door de spindoctors van toptijdschriften en onderzoeksinstellingen. Enige achterdocht is dan ook aan de orde … wat doorgaans bevestigd wordt bij lectuur van het eigenlijke wetenschappelijke artikel. Door deze inhoudsloze scoops gaat de media voorbij aan de echte wetenschap … misschien minder spectaculair maar wel relevant.

Lees verder

Waarom delen ouders graag foto’s en video’s van hun jonge kinderen op sociale media?

DOOR BIEKE ZAMAN. De eerste echo, vuile en lachende babysmoeltjes, vragen en opmerkingen over zieke kinderen of slechte nachten, allemaal ijverig gedeeld op online platformen. Men noemt dat ‘sharenting’, een samentrekking van parents en sharing. Het verwijst naar ouders die het hele doen en laten van hun kinderen op het internet delen. Maar waarom doen ouders dit, ook al zijn ze zich bewust van de mogelijke risico’s? Het is geen schreeuw om aandacht of opschepperij, maar heeft alles te maken met welgekomen steun en informatie van familie, vrienden of andere mama’s.

Lees verder

Panda Rel II, in de sperperiode

DOOR TIM SMITS. Bart De Wever zorgde dit weekend voor een sequel van een politieke rel die in deel één al van een banale grootteorde leek: Panda Rel II. Dit optreden viel op omdat deze periode voor de verkiezingen juist akelig stil is wat betreft rechtstreekse politieke reclame. Dat heeft alles te maken met de sperperiode die de betaalde plaatsing van reclame door politici aan banden legt. De strenge regeling staat in schril contrast met de houterige zelfregulering van de media over hun eigen programma’s. We verzanden in een situatie waarbij echte standpunten alleen in kranten en duidingsprogramma’s mogen en dat elk ander optreden van politici in een spreidstand tussen amusement en (verdoken) propaganda komt te staan. Daarom wordt het dringend tijd om die hele sperperiode te herzien.

Lees verder

Iedereen journalist?!

DOOR SARAH DE MOOR. In België is journalistiek een vrije activiteit. Ongeacht je studie, voorkennis, beroep of enige andere voorwaarde kan je jezelf een journalist noemen. Dat is nu eenmaal een elementair onderdeel van onze persvrijheid. Het onderscheid tussen een journalist en geen journalist was evenwel altijd relatief duidelijk. De opkomst van de nieuwe media hebben daar echter verandering in gebracht. Iedereen spuwt zijn mening op Facebook, post filmpjes op Youtube en bijna iedereen twittert in maximaal 140 tekens. Met de opkomst van de blog in de tweede helft van de jaren negentig rees echter al de volgende vraag: Iedereen journalist ? Lees verder