Grootouder met dementie: een uitdaging voor het gezin

DOOR LAURA DEWITTE. Steeds meer mensen krijgen tijdens hun leven te maken met dementie. Ook de omringende familieleden staan hierbij voor grote uitdagingen. In het bijzonder voor kleinkinderen kan de confrontatie met een grootouder die lijdt aan dementie erg moeilijk zijn. Toch hoeft dit geen eenzijdig negatief verhaal te zijn. De juiste informatie en goede communicatie kunnen gezinsleden helpen in het constructief omgaan met de uitdagingen die dementie met zich meebrengt. Lees verder

Probleemgedrag bij adolescenten: do’s en don’ts in opvoeding

DOOR ANNELIES JANSSENS. Ongeveer 60% van de jongeren vertoont wel eens probleemgedrag tijdens de adolescentie. Het kan gaan over het overtreden van regels, drugsgebruik en agressie, maar ook emotionele problemen, zoals depressie en eenzaamheid, komen voor. Veel ouders maken zich daarom zorgen over hun kinderen. Wij hebben onderzocht welke opvoedingsgedragingen ouders stellen en hoe deze samenhangen met meer of minder probleemgedrag bij adolescenten. Uit ons onderzoek leiden we een paar do’s en don’ts af die ouders kunnen helpen bij het opvoeden van hun pubers. Lees verder