Hoe kunnen we het dreigende elektriciteitstekort op een eerlijke manier aanpakken?

DOOR EVELYN HEYLEN. De Belgische bevoorradingszekerheid van elektriciteit komt momenteel in het gedrang. Als er op een gegeven moment onvoldoende elektriciteit beschikbaar is, zal het afschakelplan in werking treden. Een beperkt aantal verbruikers zal dan tijdelijk geen elektriciteit meer kunnen gebruiken. Maar hoe werkt dit precies en kunnen we deze last op een eerlijkere manier spreiden?

Lees verder

Vijf manieren waarop de KU Leuven duurzamer kan worden

DOOR TOM MERLEVEDE. Na het euforische nieuws van de inwerkingtreding van het verdrag van Parijs volgt nu de ontnuchtering. Een internationaal belangrijk ambt is in handen gevallen van een klimaatscepticus. Hoog tijd om vooraleer kritiek te geven, eerst voor onze eigen deur te vegen. Wat kan de KU Leuven doen om een duurzame universiteit te worden, om haar steentje bij te dragen naar een duurzame toekomst?

Lees verder

De machinaties achter de lage olieprijzen, en de gevolgen voor u aan de pomp

DOOR WOUTER GYSSELS EN ALEXANDER VAN DE VOORDE. Ook u zal het wel gemerkt hebben: diesel en benzine kosten tegenwoordig ongeveer 20 cent per liter minder in vergelijking met september. Deze daling hebt u hoogstwaarschijnlijk met open armen ontvangen in een tijd waar alles steeds duurder lijkt te worden. Ondertussen schommelt de prijs wel nog wat, maar gemiddeld gezien blijkt er maar geen eind te komen aan de daling van de olieprijs.

Lees verder

Moeten we panikeren voor stroomtekorten?

DOOR JOHAN DRIESEN. De laatste weken stond het nieuws er vol mee: er is een kans op een stroomtekort in de komende winter. Dat er gecontroleerde black-outs komen, hoeft voor de gewone consumenten echter geen ramp te zijn, maar economische schade bij bedrijven is er zeker wel, zelfs nu al. Op lange termijn moeten we toch echt werk maken van structurele oplossingen, met ingebouwde flexibiliteit, slimme meters en netten, een verbeterde absorptie van onze hernieuwbare energiebronnen in het elektriciteitsnetwerk en betere connecties met het buitenland.

Lees verder

Lasten en Lusten

DOOR MANUEL SINTUBIN. Is het een toeval dat afgelopen week aan beide zijden van de Noordzee er zich iets gelijkaardigs heeft afgespeeld, in het Verenigd Koninkrijk rond schaliegas en in Nederland rond het Groningse aardgas? Waarschijnlijk niet! Wat nu gaande is in beide landen kent immers heel wat overeenkomsten. Zowel rond schaliegas in het Verenigd Koninkrijk – en dan meer in het bijzonder rond het proces van hydraulische fracturatie, ‘fracking’ in de volksmond – als rond de gaswinning in Groningen – of eerder rond de aardbevingen geïnduceerd door de gaswinning – zijn lokale gemeenschappen recent immers ontzettend ‘gevoelig’ geworden, tot zelfs gaandeweg ‘vijandig’.

Lees verder