Heeft Circulaire Economie nog toekomst in Europa?

DOOR KAREL VAN ACKER. Circulaire Economie, de nieuwe manier van omgaan met grondstoffen en materialen om de huidige verspilling van materialen te keren, is noodzakelijk voor economische groei in Europa. De vorige Europese Commissie had Circulaire Economie vorig jaar hoog op de agenda gezet. De nieuwe Commissie Juncker is nog maar pas aangetreden en herroept nu dit beleid, weliswaar onder het mom van het maken van een “beter” plan tegen einde 2015. Nochtans is er geen moment te verliezen om Circulaire Economie verder te stimuleren.

Lees verder

Op naar een wereldwijde toename van bossen

DOOR STEVEN VANONCKELEN. Vorig jaar werd er zowat 1500 ha regenwoud per dag gekapt in Brazilië. Deze ontbossing zal op lange termijn nefaste gevolgen hebben voor de mens. Recente technieken maken het mogelijk om de verandering van bossen steeds sneller en beter in kaart te brengen. Uit deze analyses blijkt dat de wereldwijde ontbossingssnelheid jaarlijks afneemt.  Dus we zijn goed bezig, ondanks alle onheilsspellingen? 

Lees verder

Lasten en Lusten

DOOR MANUEL SINTUBIN. Is het een toeval dat afgelopen week aan beide zijden van de Noordzee er zich iets gelijkaardigs heeft afgespeeld, in het Verenigd Koninkrijk rond schaliegas en in Nederland rond het Groningse aardgas? Waarschijnlijk niet! Wat nu gaande is in beide landen kent immers heel wat overeenkomsten. Zowel rond schaliegas in het Verenigd Koninkrijk – en dan meer in het bijzonder rond het proces van hydraulische fracturatie, ‘fracking’ in de volksmond – als rond de gaswinning in Groningen – of eerder rond de aardbevingen geïnduceerd door de gaswinning – zijn lokale gemeenschappen recent immers ontzettend ‘gevoelig’ geworden, tot zelfs gaandeweg ‘vijandig’.

Lees verder

Duurzame cadeaus onder de kerstboom

DOOR STEVEN VANONCKELEN. Tyfonen, bijensterfte, overstromingen: stuk voor stuk natuurverschijnselen die steeds vaker opduiken. De menselijke impact is niet meer te ontkennen want onze aarde heeft zijn limieten stilaan bereikt. Zelfs ontkenners van de klimaatverandering beginnen aan hun meningen te twijfelen. Maar het is crisis dus wordt er in de eerste plaats bespaard op … het milieu. Jammer, want elke goede lange-termijn planner zou het milieu bovenaan zijn agenda moeten stellen! Lees verder

Wie geen zorgvuldigere duurzame-energiepolitiek voert, blijft afhankelijk van kernenergie.

DOOR TOON VANDEVELDE. Het is veertig jaar geleden, maar ik herinner ze me nog steeds, de debatten in het begin van de jaren 70 over kernenergie. Het was de tijd van de rapporten van de Club van Rome. De voorraad fossiele brandstoffen is eindig, had men pas ontdekt, en voor de ontwikkeling van duurzame energiebronnen waren wetenschappelijke ontdekkingen en technologische innovaties nodig die nog enige tijd vergden. Met kernenergie konden we dus tijd kopen, de tijd van één generatie, de 25 jaar die nodig waren om de overgang naar duurzame energie te verwezenlijken.

Lees verder